مراسم عزاداری محرم در زمان قاجار

عزاداری ماه محرم یکی از مراسم‌ مورد توجه شاهان قاجار بود و آن‌ها از این فرصت برای اثبات پایبندی خود به شرع و ارادت‌شان به اهل بیت (ع) استفاده می‌کردند.

مراسم عزاداری محرم در زمان قاجار

ناصرالدین شاه قاجار که خود را به شدت شیفته معصومین و به ویژه امام حسین (ع) نشان می‌داد، بیش از دیگر شاهان قاجار خود را پایبند به عزاداری ماه محرم می‌دانست.

وی در طول دوران سلطنت خود با ساخت تکیه دولت که گفته می‌شود بر اساس ساختمان “رویال البرت هال” در لندن طراحی شده بود هر شب مراسم روضه خوانی و سوگواری برگزار می‌کرد.

 

منبع : کجارو