یک تریلیون تومان سهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بودجه ۹۸

سهم بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بودجه سال ۹۸ در حدود یک تریلیون تومان، مشخص شد.

یک تریلیون تومان سهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بودجه ۹۸

ادامه خواندن “یک تریلیون تومان سهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بودجه ۹۸”